Så startar du företag

Att starta företag kan både vara svårt och roligt på samma gång. För en del kan det gå väldigt enkelt att komma igång med en liten skara kunder, medan andra måste kämpa i flera år för att få en stor skara. I följande inlägg kommer du kunna läsa om hur man steg för steg gör …

Är du en bra arbetsgivare?

När man startar upp ett företag börjar man oftast ensam eller med en lojal kompanjon. Men senare – om saker och ting gått rätt – vill man expandera sitt företagande och anställa kompetenta kollegor. Då krävs det mer än ett coolt varumärke och en detaljerad ekonomisk planering. Det krävs ledarskap och pålitlighet. Vet du hur …

Kontaktnät och USP: Egenföretagarnas bästa vänner

Idag är företagande inte densamma som för hundra år sedan. Idag tävlar många likasinnade företag, med snarlika och varumärken och koncept, om konsumentens och eventuella samarbetspartners uppmärksamhet. Marknaden är öppen, företagen många, och platserna få. På grund av det rådande hårda klimat för nystartade företag, så har ditt kontaktnät och individuella infallsvinkel blivit avgörande. USP …

Hur du hanterar stress som egenföretagare?

När du har startat ditt företag och allt är i sin ordning så är det många som tror att det hårda jobbet är över. Så är dock inte fallet. När du har kommit igång med ditt företag så bär du hela företagets möjliga framtid på dina axlar och det riskerar att orsaka mycket stor stress. …

Nackdelar med att vara egenföretagare

Dator med kaffe

Att vara egenföretagare är något som många människor drömmer om. Det som lockar kan vara att vara fri och styra över sitt eget arbete. Men det man kanske inte tänker på är att det kan vara väldigt slitsamt, om man blir sjuk så är det ingen som hjälper till att göra arbetet. Då kan man …

Olika typer av teambuilding för de anställda

Ballonger med blå himmel

När man jobbar med ett större eller mindre team så är det viktigt att man ständigt jobbar med dynamiken i gruppen. Man kan säga att det är dynamiken som får en grupp att fungera väl, inte varje individs individuella insats. Man kan antingen åka på en utflykt tillsammans med sitt team, bjuda med dem på …

Olika företagsekonomiska termer

Finansinspektionen publicerade nyligen en ny rapport som visar hur dåliga svenskar är på att hushålla med sina pengar. Många förstår inte vanliga begrepp inom företagsekonomi och därmed blir dessa personer ofta enkla offer för dåliga avtal. Till exempel är ränta, det vill säga kostnaden att låna pengar, är något som många svenskar inte förstår. Det …

Fördelar med att vara egenföretagare

Visst finns det nackdelar med att starta ett eget företag – den ekonomiska otryggheten och de många arbetstimmarna, för att nämna ett par – men det finns också många fördelar med att vara egenföretagare. Som tur är tycker många att fördelarna uppväger nackdelarna – annars skulle det ju inte finnas några entreprenörer i världen. En …

clubblog