Företag och avtal

Att driva företag är något som många drömmer om att någonsin få göra. I själva verket är det bara ett fåtal personer som verkligen vågar ta klivet att gå från anställd till att driva ett helt eget bolag. De som vågar sig på det ångrar sig väldigt sällan, då det finns så otroligt mycket att lära sig inom företagande och entreprenörskap. En av de allra viktigaste sakerna att tänka på är hur företag hanterar olika typer av avtal med kunder och partners. Därför kommer denna artikel gå igenom ett par grundläggande saker kring avtal och avtalshantering.

Maximera avtalens prestanda

När ett företag skriver ett avtal med ett annat bolag eller en privatperson innebär det oftast att företaget ska leverera tjänster eller produkter. Avtal skrivs i regel när det handlar om större transaktioner, exempelvis om ett bolag säljer flera hundra kubikmeter betong. Som företag är det därför viktigt att se till att avtalen hanteras på rätt sätt. För att göra detta kan det vara bra att köpa ett avtalshanteringssystem som säljs av experter inom just avtal. Genom avtalshanteringssystem går det nämligen att maximera avtalens prestanda genom hela avtalets cykel och se till att kunder och partners följer de olika klausulerna och reglerna som finns i avtalet. Det gör i sin tur att alla parter som är en del av avtalen arbetar på ett effektivt sätt då de vet vem som är ansvarig för vad, när saker och ting ska levereras och vilka regler och kontroller som gäller.

Vad krävs för att företag ska kunna ingå i avtal?

För att ett företag ska kunna ingå ett avtal krävs det flera olika saker. Först och främst måste bolaget i fråga vara registrerat på rätt sätt och ha ett organisationsnummer. Ett organisationsnummer går bara att få om bolaget startas genom Bolagsverket. För att det ska kunna göras måste också företagsägaren välja ett namn på bolaget. Organisationsnumret fungerar på så sätt som en typ av ID-nummer för företaget, precis som ett personnummer funkar för en privatperson. Av denna anledning skrivs alltid organisationsnumret in i avtalen för att kunna identifiera de olika parterna. Nästan alla länder i hela världen har organisationsnummer för bolagen som är registrerade i landet, det heter bara olika saker.

Vad som kan göra det lite svårare är att förstå vem inom ett bolag som faktiskt får skriva under åt ett bolag. Ett företag i Sverige är exempelvis en egen juridisk entitet, men givetvis måste en person skriva under åt bolaget. Ofta brukar därför den registrerade direktören eller ägaren i Bolagsverket skriva under avtal.

clubblog