När företaget växer

De allra flesta som startar företag börjar i liten skala. Kanske är det du och eventuellt en medgrundare som tillsammans arbetar i företaget under den första tiden. Men vad händer när försäljningen ökar och ni märker att ni inte längre hinner med? När det är dags för företaget att växa är det viktigt att göra det på rätt sätt. Här kommer några tips!

Finansiera en expansion

Det största hindret för ett växande företag är att behovet att anställa under en period kan vara större än intäkterna. Det kan också handla om att företaget behöver investera i nya maskiner eller ny hårdvara för att kunna arbeta effektivare. Då kan ett företagslån för aktiebolag vara en bra lösning som låter företaget nå sin fulla potential. Tänk på att många kreditgivare kräver att du som äger går i personlig borgen för lånet, speciellt om företaget är nystartat. Det är också bra att ha en väl genomtänkt budget att luta sig mot i förhandlingarna. I budgeten behöver du också ta hänsyn till hur du tror att marknaden inom ditt segment kommer att utveckla sig i framtiden och hur många marknadsandelar du tror att ditt företag kan komma att ta.

Hitta rätt personal

När företaget växer kommer det oftast en punkt där företaget behöver fler anställda. Gör en tydlig kartläggning av vilken personal du behöver och ta gärna hjälp av ett rekryteringsföretag som kan hjälpa dig att rekrytera. Även om det finns många arbetslösa kan det vara svårt att hitta spetskompetens. Se till att redan nu värna ditt företags varumärke och var en attraktiv arbetsgivare genom att ha en tydligt genomarbetad plan för hur ni arbetar och behandlar varandra på ert företag. Många unga värderar idag gemenskap och meningsfullhet mer än hög lön, vilket kan vara en fördel för relativt nystartade verksamheter.

clubblog