Så här avvecklar du ditt aktiebolag

Det kan finnas flera anledningar varför företaget måste avvecklas. Oftast handlar det om olönsamhet, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna. Det kan även handla om dispyter mellan delägare, dags att gå i pension eller nya jobbmöjligheter. Oavsett den bakomliggande anledningen finns det en hel del att tänka på för att avslutet ska bli så bra som möjligt. Till skillnad mot andra bolagsformer kan du inte avsluta ett aktiebolag genom att avregistrera det. Du kan inte heller sätta det i ett vilande läge. Det krävs att du avvecklar företaget. Nedan följer beskrivningen av några vanliga begrepp samt generella tips och råd när du avvecklar ditt aktiebolag.

Snabbavveckling – smidigt & säkert

Att avveckla aktiebolag är ofta en lång och mycket tidskrävande process, men det går att göra det snabbt. Snabbavveckling, även kallat för snabblikvidation, innebär att du överlåter avvecklingsprocessen till ett utomstående företag, som till exempel Bolagsspecialisten. Du kommer loss som juridisk person och slipper ta hand det administrativa arbetet. En vanlig avvecklingsprocess tar minst 6-9 månader och först efter det kan du få ut eventuella tillgångar, men vid snabbavveckling kan du få loss dina tillgångar betydligt snabbare. Hos Bolagsspecialisten får du en offert inom två timmar och om du har alla nödvändiga handlingar kan du få betalt redan efter 3-5 arbetsdagar. En snabbavveckling innebär dock inte att bolaget likvideras på 3-5 dagar. Istället innebär det att du säljer ditt aktiebolag till ett utomstående företag som sköter avvecklingsprocessen åt dig. En snabbavveckling av aktiebolaget passar dig som snabbt vill få pengar för ditt aktiebolag samt vill slippa administrativt krångel.

Likvidation – frivilligt eller tvång

Att likvidera ett aktiebolag innebär helt enkelt att skulder och tillgångar fördelas mellan delägarna och därefter upplöses bolaget. Detta kan ske frivilligt eller med tvång. Tingsrätten eller Bolagsverket kan besluta att företaget måste likvideras och då kallas det för tvångslikvidation. Ägarna har således inget val utan måste rätta sig efter beslutet. Likvideringsprocessen är mycket tidskrävande och du måste räkna med minst 7-9 månader innan företaget är avvecklat. Ett aktiebolag är en juridisk person och Bolagsverket ger okända borgenärer en tidsfrist på 6 månader, därav den långa tiden för att avveckla ett aktiebolag.

Fusion & Delning

En fusion innebär att ditt företags tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag. Ditt företag uppgår då i ett det övertagande bolaget. En delning, som även kallas fission, innebär att ditt företags tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag. Ditt företag upplöses således utan att likvideras.

Konkurs

En konkurs innebär att bolaget avvecklas genom att tillgångarna används för att betala skulderna. Ofta täcker inte tillgångarna skulderna. En konkurs är ofta en sista utväg och det är mycket bättre att avveckla aktiebolaget tidigare.

Försäljning av aktier

Du kan även sälja samtliga aktier, men det innebär dock inte att du avvecklar ditt bolag. Om du säljer alla dina aktier har du inte längre något ägande. Detta är ett alternativ för dig som inte vill avveckla företag utan vill att köparen driver företaget vidare.

clubblog