Finansiell säkerhet i företaget

För att man ska kunna investera i sitt företag och känna en trygghet i att göra satsningar för att utveckla verksamheten, krävs det att man har vissa ekonomiska skyddsnät att falla tillbaka på om man skulle hamna på minussidan i kontoböckerna under en period. Det finns flera sätt att skapa denna trygghet, men ett av de enklaste är att teckna en checkkredit hos företagets bank.

Checkkredit innebär att man avtalar om möjligheten att löpande låna pengar upp till ett visst belopp. Fördelen med en checkkredit jämfört med ett vanligt lån är med andra ord att man bara lånar pengar när man har behov för det, men ändå kan veta att man har möjlighet till det (utan att behöva oroa sig för att banken tackar nej). En annan fördel är att man bara behöver betala ränta för den summa pengar man faktiskt lånar av checkkrediten, och inte för hela beloppet. Innan man kontaktar sin egen bank angående en checkkredit för företag ska man dock först kontakta Capcito, för att se vad de har att erbjuda. Sannolikheten är då stor att man kan teckna en checkkredit till bättre villkor än hos banken.

Självklart är dock checkkredit inte det enda sättet att skapa finansiell trygghet i företaget – man kan också spara kapital bitvis för att kunna använda vid större investeringar, eller använda sig av ett traditionellt företagslån.

clubblog