Är du en bra arbetsgivare?

Hur du hanterar stress som egenföretagare?

När du har startat ditt företag och allt är i sin ordning så är det många som tror att det hårda jobbet är över. Så är dock inte fallet. När du har kommit igång med ditt företag så bär du hela företagets möjliga framtid på dina axlar och det riskerar att orsaka mycket stor stress. …

Nackdelar med att vara egenföretagare

Dator med kaffe

Att vara egenföretagare är något som många människor drömmer om. Det som lockar kan vara att vara fri och styra över sitt eget arbete. Men det man kanske inte tänker på är att det kan vara väldigt slitsamt, om man blir sjuk så är det ingen som hjälper till att göra arbetet. Då kan man …

Olika typer av teambuilding för de anställda

Ballonger med blå himmel

När man jobbar med ett större eller mindre team så är det viktigt att man ständigt jobbar med dynamiken i gruppen. Man kan säga att det är dynamiken som får en grupp att fungera väl, inte varje individs individuella insats. Man kan antingen åka på en utflykt tillsammans med sitt team, bjuda med dem på …

Olika företagsekonomiska termer

Finansinspektionen publicerade nyligen en ny rapport som visar hur dåliga svenskar är på att hushålla med sina pengar. Många förstår inte vanliga begrepp inom företagsekonomi och därmed blir dessa personer ofta enkla offer för dåliga avtal. Till exempel är ränta, det vill säga kostnaden att låna pengar, är något som många svenskar inte förstår. Det …

Fördelar med att vara egenföretagare

Visst finns det nackdelar med att starta ett eget företag – den ekonomiska otryggheten och de många arbetstimmarna, för att nämna ett par – men det finns också många fördelar med att vara egenföretagare. Som tur är tycker många att fördelarna uppväger nackdelarna – annars skulle det ju inte finnas några entreprenörer i världen. En …

Skydda företagets tillgångar

När man talar om att skydda sitt företag är det inte bara ekonomiskt man måste säkra upp det – man måste även rent fysiskt skydda företagets tillgångar. Om man till exempel driver en butik är ju en stor del av tillgångarna uppbundna i butikens inventarier, och att förlora dem skulle vara förödande för företagets finanser. …

Finansiell säkerhet i företaget

För att man ska kunna investera i sitt företag och känna en trygghet i att göra satsningar för att utveckla verksamheten, krävs det att man har vissa ekonomiska skyddsnät att falla tillbaka på om man skulle hamna på minussidan i kontoböckerna under en period. Det finns flera sätt att skapa denna trygghet, men ett av …

Så anställer du personal i ditt företag

Har ditt företag expanderat i storlek? Har du behov av att hitta flera driftiga och kompetenta personer som kan hjälpa företaget bli ännu bättre? Att hitta rätt personal kan vara svårt. Det är en hård konkurrens om de allra duktigaste arbetstagarna idag, och företag slåss mot varandra för att få dem till just sina bolag. …