Vilka personliga egenskaper har de mest framgångsrika företagarna?

Att vara företagare är spännande, hjärtslitande och en resa utan like! Men kan alla passa som företagare? Nej, du behöver ha vissa egenskaper, eller omge dig med personer som har de egenskaper du saknar. Och vilka egenskaper gör dig framgångsrik?

Varför är det så lätt för vissa människor att driva företag medan andra får kämpa för att hålla näsan ovanför vattenytan? Beror det på val av bransch eller beror det på något annat?

Personliga egenskaper

Det råder ingen tvekan om att de personliga egenskaperna spelar roll i alla yrken – människor är olika och passar inte i alla positioner, och tur är väl det eftersom vi behöver tillsätta alla poster i ett samhälle.

Vilka personliga egenskaper har tagit världens främsta ledare till framgång? Personer som sir Richard Branson, Arianna Huffington, Jeff Bezos och många flera som börjat från noll och byggt mångmiljardimperium. Dessa personer har följande gemensamt:

  • Stora ledare är sig själva, de försöker inte passa in i någon mall utifrån vad andra vill se eller vad som är normen. Det är övervägande del män som utmanar och är modiga.
  • Alla stora ledare menar exakt vad de säger. Orden har betydelse och de håller sina löften.
  • Alla stora ledare tar oftast rätt beslut vid rätt tillfälle. Det är inte alltid man får tid att tänka över saker i lugn och ro, och ibland behöver beslut fattas utan tillräckliga underlag – en stor ledare agerar och fattar beslut i alla lägen.
  • En del i ledarens storhet är att han/ hon alltid tar det övergripande ansvaret – utan att tveka. De kastar aldrig någon annan under bussen. Sämsta sortens ledare skyller på någon annan i kedjan, men oavsett vems felet är – det är ledaren som är ytterst ansvarig.
  • Alla stora ledare förstärker och uppmuntrar människor i deras omgivning så att de kan arbeta i samma riktning utifrån inspiration och inte tvång. Att kommunicera och förankra varför man gör en viss resa är extremt viktigt.
clubblog