Skydda företagets tillgångar

När man talar om att skydda sitt företag är det inte bara ekonomiskt man måste säkra upp det – man måste även rent fysiskt skydda företagets tillgångar. Om man till exempel driver en butik är ju en stor del av tillgångarna uppbundna i butikens inventarier, och att förlora dem skulle vara förödande för företagets finanser. Därför är det viktigt att man ser till att det finns säkerhetssystem på plats för att förhindra stöld och skadegörelse.

Ett larmsystem är till exempel ett måste om man äger en butik, lagerlokal, ett kontor eller annat utrymme med dyrbara tillgångar. Bara varningen om att det finns ett larm kan ofta fungera förebyggande genom att det avskräcker inbrottstjuvar. Det kan också vara en bra idé att installera en övervakningskamera i lokalen. Även om skadan redan är skedd när man tittar på videon från kameran, kan den vara viktig som bevismaterial för att exempelvis få ersättning från ens försäkringsbolag.

Om man har tillgångar på en mer otillgänglig plats, till exempel om man är bonde (där tillgångarna består av ens åkermark) eller äger ett skogsbruk, kan man behöva ta till andra metoder. En bra lösning kan till exempel vara en åtelkamera som placerats ut strategiskt. Kameran fungerar så att den aktiveras vid rörelse, och skickar en bild av det den filmar till ägarens telefon. På det sättet kan man snabbt varnas om någon obehörig befinner sig på ens mark, och larma polisen.

clubblog